FAQ

W Konkursie jest dużo dowolności. Jak właściwie mam odpowiedzieć na pytanie konkursowe?

Konkurs został pomyślany tak, żeby jego ramy sprzyjały FUTUWAWIE – czyli niczym nieograniczonej Warszawie przyszłości. Dlatego odpowiedź na pytanie: „Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?" może przybrać wiele rozmaitych form. Możesz odnieść się do różnych wymiarów mieszkania i życia w Warszawie w 2050 roku, przesłać propozycję artystyczną, projektową czy teoretyczną, możesz też korzystać z różnych mediów.

To, jak szeroko rozumiemy zamieszkiwanie, znajdziesz tutaj.

Koniecznie zajrzyj do wyzwań, przed jakimi stoi Warszawa – mogą Cię one zainspirować w myśleniu o przyszłości

Zapoznaj się z formularzem zgłoszeniowym, a także z Regulaminem Konkursu – znajdziesz tam dokładne informacje między innymi o celach Konkursu, trybie zgłaszania Prac Konkursowych oraz prawach autorskich.

Dlaczego w Konkursie rywalizują ze sobą na przykład licealiści i architekci, amatorzy i artyści? Jak będą oceniani?

Konkurs FUTUWAWA w trakcie czterech dotychczasowych edycji poszukiwał pomysłów dla Warszawy przyszłości wśród wszystkich osób zainteresowanych miastem. Uważamy, że w konkursie równie ciekawe, wartościowe propozycje przedstawiają i profesjonaliści, i amatorzy, a każdy z nas może mieć swoją wizję Warszawy w roku 2050. Interdyscyplinarne Jury będzie oceniać między innymi nowatorstwo i oryginalność pomysłów oraz sposoby odnoszenia się do wyzwań przyszłości. Dzięki otwarciu na różne formy prezentacji każdy Uczestnik i Uczestniczka będzie mógł / mogła przedstawić swoją propozycję w najdogodniejszy dla siebie sposób.

Czy mogę zgłosić projekt zespołowy?

Tak. W takim przypadku każda osoba z zespołu osobno wypełnia i podpisuje formularz zgłoszeniowy.

Znam dziecko, które chciałoby wziąć udział w konkursie. Co powinno zrobić?

Jeśli jest uczennicą / uczniem klas 1–8 szkoły podstawowej, może wziąć udział w Konkursie w kategorii FUTUWAWKA. Kategoria ta jest osobno rozpatrywana przez Jury i ma własną pulę nagród. Jeśli dziecko jest starsze, bierze udział w ogólnej kategorii konkursowej. Niezależnie od kategorii, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział – znajdziesz ją w formularzu zgłoszeniowym jako załącznik nr 2 do Regulaminu.

Czy mogę zgłosić projekt, jeśli nie mieszkam w Warszawie?

Tak.

Czy mogę zgłosić projekt, który był już wcześniej prezentowany publicznie?

Tak, ale musisz to opisać w formularzu zgłoszeniowym.

Czy formularz zgłoszeniowy musi być podpisany odręcznie?

Tak.

Jakie są najważniejsze daty, które muszę wziąć pod uwagę, przygotowując zgłoszenie i czekając na wyniki?

Na zgłoszenia konkursowe czekamy od 3 marca do 19 kwietnia do godziny 24:00.

Zgłoszenia konkursowe pojawią się na stronie Mieszkamy.futuwawa.pl 26 kwietnia.

Od 26 kwietnia do 17 maja trwać będzie głosowanie publiczności przez stronę internetową Mieszkamy.futuwawa.pl.

Wyniki obrad Jury Konkursowego oraz głosowania publiczności zostaną ogłoszone podczas otwarcia wystawy (w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury lub online), około 2 czerwca 2021 roku (ale nie później niż 9 czerwca).